Welkom


Zangensemble


Zangensemble Akkoord Vlezenbeek

 Akkoord Vlezenbeek

Z onder dirigent lukt het ook

A llemaal dames met pit

N ooit genoeg van muzikale uitdagingen

G roep vrienden onder elkaar

E igen themaconcert stellen we zelf samen

N achtmis in Vlezenbeek is onze jaarlijkse troef

S teeds welkom om aan te sluiten

E ngagement in het parochieleven van Vlezenbeek, Oudenaken en St.-Laureins-Berchem

M aandagavond van 20u tot 22u in de pastorie van Vlezenbeek is een wekelijkse afspraak

B oeiend en gevarieerd repertoire

L achen hoort er telkens weer bij

E nthousiasme

A rtistiek

K aarskensprocessie met receptie in de St-Laureins-Berchemse avondzon

K arakter vormt Akkoord

O p vraag luisteren wij graag voor u een huwelijk, verjaardag of doopsel op

O p vraag luisteren wij graag voor u een tuinconcertje of receptie op

R itme en melodie

D oorzetters!

Copyright © All Rights Reserved.